STTTiêu đềDownloadNgày đăng
1 Hố Bơm 19-05-2015
2 TCXDVN 33-2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế 42408924.pdf19-05-2015
3 Tiêu chuẩn xả thải các KCN tại miền bắc 15061260.pdf19-05-2015
4 Thiết kế hố móng trạm xử lý nước thải 19-05-2015
5 TCVN 4513 - 1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế 50337538.doc19-05-2015
6 Tiêu chuẩn xả thải các KCN tại miền nam 55863912.pdf19-05-2015
7 TCVN 4519-1988 Cấp nước trong nhà - Công trình 70987093.pdf19-05-2015
8 Quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT 14803425.pdf19-05-2015
9 TCVN 7957-2008 Thoát nước, mạng nước và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế 50396814.doc19-05-2015
10 Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT 58166238.pdf19-05-2015
11 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp TCVN_5945-2005 91223744.pdf19-05-2015
12 Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt TCVN 6772-2000 31495190.doc19-05-2015
13 Quy chuẩn xả thải nước thải công nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11-2008-BTNMT 19183716.pdf19-05-2015
14 Quy chuẩn Nuoc thai cong nghiep che bien giay va bot giay QCVN 12-2008-BTNMT 52589637.pdf19-05-2015
15 Quy chuẩn nước thải dệt may QCVN 13-2008 19330205.pdf19-05-2015
16 Quy chuẩn xả thải nước thải y tế QCVN: 28-2010 01140089.doc19-05-2015
17 Quy chuẩn thải nước rỉ rác QCVN 25-2009 35380430.pdf19-05-2015

Small Jokaso

 

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống Johkasou (phương án thân vỏ bằng vật liệu composite FRP) là khả năng linh hoạt trong công tác lắp đặt: Hệ thống có thể được đặt ngầm dưới đất, đặt dưới nhà xe, đặt trong tầng hầm và đặt nổi trên bề mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSUD)

 

Địa chỉ: Phòng 2905, Tòa nhà C14 (CT2) Bắc Hà, Đ.Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: 0485.87.87.84    Fax: 0485.87.87.85

Email: info@vsud.vn