STTTiêu đềDownloadNgày đăng
1 TCXDVN 33-2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế 42408924.pdf19-05-2015
2 TCVN 4513 - 1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế 50337538.doc19-05-2015
3 TCVN 4519-1988 Cấp nước trong nhà - Công trình 70987093.pdf19-05-2015
4 TCVN 7957-2008 Thoát nước, mạng nước và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế 50396814.doc19-05-2015

Small Jokaso

 

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống Johkasou (phương án thân vỏ bằng vật liệu composite FRP) là khả năng linh hoạt trong công tác lắp đặt: Hệ thống có thể được đặt ngầm dưới đất, đặt dưới nhà xe, đặt trong tầng hầm và đặt nổi trên bề mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSUD)

 

Địa chỉ: Phòng 2905, Tòa nhà C14 (CT2) Bắc Hà, Đ.Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: 0485.87.87.84    Fax: 0485.87.87.85

Email: info@vsud.vn