STTTiêu đềDownloadNgày đăng
1 Tiêu chuẩn xả thải các KCN tại miền bắc 15061260.pdf19-05-2015
2 Tiêu chuẩn xả thải các KCN tại miền nam 55863912.pdf19-05-2015
3 Quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT 14803425.pdf19-05-2015
4 Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT 58166238.pdf19-05-2015
5 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp TCVN_5945-2005 91223744.pdf19-05-2015
6 Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt TCVN 6772-2000 31495190.doc19-05-2015
7 Quy chuẩn xả thải nước thải công nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11-2008-BTNMT 19183716.pdf19-05-2015
8 Quy chuẩn Nuoc thai cong nghiep che bien giay va bot giay QCVN 12-2008-BTNMT 52589637.pdf19-05-2015
9 Quy chuẩn nước thải dệt may QCVN 13-2008 19330205.pdf19-05-2015
10 Quy chuẩn xả thải nước thải y tế QCVN: 28-2010 01140089.doc19-05-2015
11 Quy chuẩn thải nước rỉ rác QCVN 25-2009 35380430.pdf19-05-2015

Small Jokaso

 

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống Johkasou (phương án thân vỏ bằng vật liệu composite FRP) là khả năng linh hoạt trong công tác lắp đặt: Hệ thống có thể được đặt ngầm dưới đất, đặt dưới nhà xe, đặt trong tầng hầm và đặt nổi trên bề mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSUD)

 

Địa chỉ: Phòng 2905, Tòa nhà C14 (CT2) Bắc Hà, Đ.Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: 0485.87.87.84    Fax: 0485.87.87.85

Email: info@vsud.vn