STTTiêu đềDownloadNgày đăng
1 Quy chuẩn xả thải các KCN Miền Nam 35675148.pdf24-10-2015
2 Quy chuẩn xả thải các KCN Miền Bắc 02498394.pdf24-10-2015
3 Quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT 85786384.pdf17-11-2013
4 Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT 72403424.pdf15-11-2013
5 Tiêu chuẩn xả thải nước thải công nghiệp TCVN 5945:2005 57617583.pdf24-10-2015
6 Quy chuẩn nước rỉ rác QCVN 25:2009 09213570.pdf24-10-2015
7 Quy chuẩn nước thải sản xuất bột giấy QCVN 12:2008 10374356.pdf24-10-2015
8 Quy chuẩn nước thải chế biến thủy sản QCVN 11:2008 71491091.pdf24-10-2015
9 Quy chuẩn xả thải nước thải công nghiệp dệt may 36676724.pdf24-10-2015
10 Quy chuẩn xả thải nước thải y tế QCVN: 28-2010 66049181.doc24-10-2015

Small Jokaso

 

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống Johkasou (phương án thân vỏ bằng vật liệu composite FRP) là khả năng linh hoạt trong công tác lắp đặt: Hệ thống có thể được đặt ngầm dưới đất, đặt dưới nhà xe, đặt trong tầng hầm và đặt nổi trên bề mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSUD)

 

Địa chỉ: Phòng 2905, Tòa nhà C14 (CT2) Bắc Hà, Đ.Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: 0485.87.87.84    Fax: 0485.87.87.85

Email: info@vsud.vn