Bộ TN&MT và Bộ KH&CN: Tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đăng lúc: 22-04-2015 10:29:22 PM - Đã xem: 1829

(Monre.gov.vn) - Ngày 15/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015 - 2020.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 08/NQ-CP và Nghị quyết số 46/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Hai Bên sẽ cùng xây dựng và thực hiện 07 nội dung phối hợp cụ thể là: (1) Xây dựng và thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; (2) Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển đến năm 2020 theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ; (3) Đẩy mạnh tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (4) Lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một đến hai tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia về tài nguyên và môi trường; (5) Xây dựng một số nhiệm vụ  khoa học và công nghệ ưu tiên phục vụ việc triển khai các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước biến đổi khí hậu, Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; (6) Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; (7) Phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực khoa học và công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

 

Để thực hiện Chương trình công tác phối hợp này, hai Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai các nội dung phối hợp; định kỳ hằng năm tiến hành xem xét, đánh giá kết quả, hiệu quả và đề xuất bổ sung nội dung phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo. Đồng thời, giao Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ), Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường giao) làm đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai Chương trình phối hợp và là thường trực giúp lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo việc lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chương trình.

Small Jokaso

 

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống Johkasou (phương án thân vỏ bằng vật liệu composite FRP) là khả năng linh hoạt trong công tác lắp đặt: Hệ thống có thể được đặt ngầm dưới đất, đặt dưới nhà xe, đặt trong tầng hầm và đặt nổi trên bề mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSUD)

 

Địa chỉ: Phòng 2905, Tòa nhà C14 (CT2) Bắc Hà, Đ.Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: 0485.87.87.84    Fax: 0485.87.87.85

Email: info@vsud.vn